Disorommet

Disorommet er en musikalsk komposisjon laget i tekstilmaterialer og broderi laget av Birgit Djupedal og kunstner Hanne Korsnes. Disorommet inviterer dere, publikum til å være utøvere og sammen utforske det ved å bruke stemmene deres.
Disorommet er en del av Open Call-prosjektene til Festspillene i Nord-Norge og skal ha premiere under festivalen i 2022. Djupedal og Korsnes laget en prototype de viste frem under Kulturnatt Harstad 2021, og det er der de fleste bildene er fra. 
Om disorommet
Den siste tiden har vi ikke kunnet møtes fysisk, men tatt i bruk videosamtaler for å kommunisere. I en videosamtale kan vi ikke se hverandre inn i øynene. Vi kan ikke ta på hverandre. En glasskjerm skaper en grense mellom min verden og din. Og hvor er vi egentlig? For vi er jo ikke helt hjemme hos oss selv, og ikke helt hos noen andre heller. Vi er i disorommet. 
 
Disorommet er et nytt ord satt sammen av uttrykket det digitale, sosiale rommet. Hanne og Birgit utforsker hvordan videosamtalen kan oversettes til musikk og tekstil, og er nysgjerrige på hvordan disorommet har påvirket kommunikasjonen vår. Hvordan snakker vi med hverandre når vi ikke kan se hverandre inn i øynene? Når ordene må si det en klem kunne ha sagt. Hva skjer når noen ord forsvinner på grunn av dårlig forbindelse? Får vi ordene tilbake, eller må fylle inn tomrommene selv? Hva skjer når vi kan møtes igjen? Vil ordene være de samme som de er i disorommet? Eller har de fått en ny betydning?
 
Disorommet handler om kommunikasjon, lengsel og alt det som ikke blir sagt. 
  • Instagram
Man kan finne mer bilder og info på instagramkontoen til disorommet. 
Komposisjonens gang
Disorommet er et musikkstykke bygget opp som et spill. Det er et spill ingen kan vinne, men hvor vi må samarbeide for å komme oss fremover. 
 
Stykket er for en til flere utøvere hvor vi beveger oss langs linjen fra rute til rute. Vi kan enten bytte på å fremføre annenhver rute, eller at alle fremfører alle rutene sammen.
 
Hver fremføring kan vare ett minutt til 15 minutter, alt etter som hvilket tempo vi velger. 
 
Slik kan du fremføre disorommet:
  1. Velg den grønne eller den blå linjen, og bestem hvilke ende du/dere begynner i. 
  2. Følg linjen fra rute til rute. Rutens farge bestemmer styrkegrad. 
  • Hvit - veldig svakt
  • Grønn - svakt
  • Blå - sterkt
  • Rødt - veldig sterkt
3.   Linjens form bestemmer hvilke lyder du skal lager:
  • Sikksakk - hakkete lyder uten toner. Tenkt konsonanter.
  • Stiplet linje - korte toner eller ord. Velg gjerne ord du naturlig ville brukt i en videosamtale.
  • Lang strek - lange toner.
4.   Når linjen møter et ansikt, skal du begynne å prate i et raskt tempo. Fortell hva du har gjort i dag.
5.   Når du kommer til linjens slutt er stykket ferdig.