top of page

Fem satser om søstre

"Fem satser om søstre" er bestilt av musikerne Anders Abelseth og Ásta Soffía Þorgeirsdóttir til prosjektet "Úr augum þér fiðrildi fljúga". Dette er det musikerne selv forteller om prosjektet: 

I prosjektet Úr augum þér fiðrildi fljúga møtes musikk og tekst. Akkordeonist Ásta Soffía Þorgeirsdóttir (Island) og saxofonist Anders Abelseth (Norge) har fått skrevet to verker til seg fra Island og ett fra Norge. Alle tre verkene er basert på eller tar aktivt i bruk tekst i musikken. Gjennom en times forestilling flettes vakre toner sammen med tekst og skuespill. Musikerne bruker også improvisasjon for å lage en rød tråd mellom stykkene.

Musikken er skrevet av Ásbjörg Jónsdóttir fra Island og Birgit Djupedal fra Norge,

og tar for seg tekster Jóhannes úr Kötlum, Þórarinn Eldjárn, Gro Dahle og utdrag

fra folkeeventyret Lurvehette.

"Fem satser om søstre" har Djupedal dedikert til sin egen søster Svanhild Djupedal.

Hennes egen tilnærming til verket var barndommens lekenhet med tusjtegninger

og utklipp. Hva vil det si å være søstre? Hvem er blodsøstre og hvem er hjertesøstre? 

Er alle søstre gode søstre? 

bottom of page